หมู่เรือภูเก็ต
29 Apr 2016

SHIRAZ

ประเภทเรือ:   เรือยอชต์เครื่องยนต์
ความยาวตัวเรือ:           53 ฟุต
จำนวนผู้โดยสารกลางวัน: 20 คน
จำนวนผู้โดยสารค้างคืน: 6 คน

เตียงนอน: เตียงคู่
เคบิน: 2
ลูกเรือ: 3

เช่าครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
เช่าเต็มวัน (8 ชั่วโมง)
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (3 ชั่วโมง) รวมไวน์

CHARDONNAY

ประเภทเรือ: แคททามาราน
ความยาวตัวเรือ: 53 ฟุต
จำนวนผู้โดยสารกลางวัน: 35 คน
จำนวนผู้โดยสารค้างคืน: ไม่มีบริการ

เตียงนอน: 6
เคบิน: 3
ลูกเรือ: 4 นาย

เช่าครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
เช่าเต็มวัน (8 ชั่วโมง)
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (3 ชั่วโมง) รวมไวน์

MALBEC

ประเภทเรือ: เรือสปอร์ต
ความยาวตัวเรือ: 30 ฟุต
จำนวนผู้โดยสารกลางวัน: 14 คน

เตียงนอน: 0
เคบิน: 0
ลูกเรือ: 2 นาย

เช่าครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
เช่าเต็มวัน (8 ชั่วโมง)
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (2 ชั่วโมง)